Dames de la ceràmica

Mai és tard i més quan les paraules que dediquen a dones que jo admire són un reconeixement merescut.He trobat uns minuts per tornar al meu llogaret, a la xarxa, volia pujar un paràgraf del text d’Antonio Vivas a l'últim número de la Revista Cerámica de la que ell és director. Ho volia fer quan arribà la revista al taller, però les últimes activitats m’han deixat poc de temps i estic aprofitant el estiu per dur endavant els projectes abandonats.

Així... que ací el teniu!

Hem d'anunciar amb pena la retirada d'Anita Besson de la galeria de ceràmica londinenc que porta el seu nom, en complir 77 anys i haver fet 245 exposicions de ceràmica, ara continuarà treballant, però sense la galeria. El seu nom s'uneix a les grans dames de ceràmica que han fet una tasca de promoció de la ceràmica mitjançant les seves galeries o en museus, senzillament espectacular, igual que altres dames de la ceràmica que es van moure entre museus o galeries, com Trinidad Sánchez Pacheco, que recentment ha rebut un merescudíssim homenatge i la llegendària Hellen Drutt als Estats Units, afortunadament encara comptem amb Carla Koch, Carmen González-Borràs, Pepa Jordana i Camil·la Pérez, entre moltes altres.