Aleix-Vicent Guzman Traver

Un bon començament d’any son aquestes fotografies...


L’artista és el meu germà Aleix, treballant, com no podia ser d’altra forma.

Aleix-Vicent Guzman Traver

Ara esta preparant una sèrie d’escultures de petit format. Segueix amb la seua línia abstracta, colorista i vitalista. Un expressionisme que recorda en algunes ocasions a Jackson Pollock, Franz Kline o Willem de Kooning.

Aleix-Vicent Guzman Traver, al taller

Gràcies Rafa, per les fotografies.