Expressions de la utopia

La meua amiga Anna Roig, participa en una exposició sobre la sostenibilitat del medi ambient que es realitzarà al Museu d’Història de València.


Anna Roig

MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
8 Objectius: Expressions de la utopia del Mil·leni


Els governs de 189 països van signar l’any 2000 la Declaració del Mil·lenni, que establia vuit objectius a complir el 2015 per a lluitar contra la pobresa i les desigualtats i a favor de la justícia social al món. No obstant això, la falta de voluntat dels països desenvolupats fa difícil arribar a les fites fixades.

El projecte 8 Objectius: Expressions de la utopia del mil·lenni, coordinat per la Fundació CEPS i finançat per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d'Elx, reuneix els treballs de diferents artistes, a través dels quals es pretén informar i sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, amb l’ànim de sumar esforços i veus que exigesquen els governs i instàncies de poder la seua implicació per a evitar que es convertesquen en la utopia del mil·lenni. Luciano González

ARTISTES
Alejandro Matínez

Reciclantes, S.L.

Col·lectiu Canyada d’Art:
Luciano González
Anna Roig
Martín-Consuegra
Lorenzo Iranzo
Nora Pastor
Francis Jaén
Miguel Ángel Alonso-Tur

Museu d’Història de València

C/ València, 42
Enfront del Parc de Capçalera,
al costat del pont 9 d’Octubre
Tel. 963701105 / 963701178
e-mail mhv@valencia.es